Logga in Maila oss Tillbaka till startsidan

 

ukflag

upperright
 

 

 Noticia Recycling-Informationssystemet

 för hållbar insamling av avfall och

 återvinningsmaterial i containrar 

 och komprimatorer 

   
 
Noticia Recycling
Vårt erbjudande
Noticia AB
Press
Kontakt
 
 

Pressreleaser

 

2009-12-04

 

Axel Group Oy  och Noticia AB i samarbete för en hållbar utveckling i Finland.

 

Noticia AB i Sverige och Axel Group Logistic Systems Oy i Finland har slutit ett avtal där Axel-Group skall sälja Noticias informationssystem i Finland.

 

Axel Group har sedan år 2003 försett marknaden i Finland med kraftfulla, tåliga och mobila PC och PDA lösningar för krävande arbetsmiljöer. Noticia har utvecklat ett informationssystem för effektivare insamling av avfall  med samtidig minskning av CO2-utsläppen. Samarbetet ger  Axel Group möjlighet att erbjuda lösningar för avfallsbranschen som både stöder en hållbar utveckling och förbättrad logistik för avfalls- och återvinningsföretagen. 

 

Avtalet omfattar såväl Noticia Recycling Information System för att mäta fyllnadsgraden i containrar och Noticia Cam, informationskameran för renare offentliga platser.

 

Med samarbetet skapar Noticia och Axel Group en bas för miljövänligare avfallsinsamling i Finland och bidrar till bättre miljö och klimat.

 

 markku1-1                              kopia av 2009_1203portratt-je0030-3

 

Markku Vilpponen                                   Jan Eric Fasth

VD Axel Group Oy                                   VD Noticia AB

 


2009-06-16

Nordiskt samarbete Reknes AS och Noticia AB

 

Noticia AB i Skövde har ingått ett samarbetsavtal med Reknes AS i Langevåg i Norge. Reknes ska sälja Noticias system i Norge.

 

Noticia AB är ett innovationsföretag inom Cleantech som har utvecklat informationssystem för att effektivisera insamling av avfall och samtidigt minska CO2-emissionerna.  Reknes AS, är leverantör av IT-tjänster till den norska avfallsbranschen med informationssystem för bl.a. farligt avfall. Genom samarbetet kommer Reknes att kunna erbjuda ett verktyg till kommuner och avfalls- och återvinningsföretag så att de aktivt kan bidra till ett bättre klimat.

 

Samarbetsavtalet omfattar såväl Noticias informationssystem för att mäta fyllnadsgrad i insamlingsbehållare som kameran för att skapa renare offentliga miljöer. Noticias system kan kopplas ihop med de system som Reknes AS kunder redan använder.

 

Starten på samarbetet var Avfallskonferensen 2009 i Bergen. ”Av intresset på mässan förstår vi att avfallsbranschen i Norge är mycket intresserad av ny teknik för att bidra till ett bättre klimat”, säger Karl-Inge Reknes på Reknes AS.

 

 

img_4894-1

 

K-I Reknes och JE Fasth bekräftar samarbetet.


2008-03-25

 

     2008_0317kil0093-1

 

Cleantech på COOP i Kil gynnar miljön

 

COOP Extra i Kil utnyttjar cleantech för att minska utsläppen av växthusgaser från sina avfallstransporter. Den nya komprimatorn för avfall har ett bredbandsanslutet informationssystem, som är kopplat till återvinningsföretaget, som kommer och tömmer när den är optimalt full. ”Vi slipper både att gissa när komprimatorn behöver tömmas och att beställa tömning. Det sparar både tid, pengar och ger minskade koldioxidutsläpp”, säger stf affärschef Lars Brandin.

 

Hela ansvaret för tömning av komprimatorn ligger på återvinningsföretaget, där logistikplaneraren i varje ögonblick kan följa fyllnadsgraden på sin dator. ”Det är att vi för första gången verkligen vet med säkerhet hur mycket som är i ”kompen”, som gör att vi kan planera tömningen säkrare och tömma optimalt”, säger initiativtagaren Ulf Traneving, marknadsansvarig på Stena Recycling i Karlstad.

 

Komprimatorn är en helt vanlig modell, vilken försetts med informationssystemet från Noticia. Risto Sunell, som är VD på Avfallsteknik Skandinavien i Bromma, berättar att detta är en av flera kompar som nu förses med det nya informationssystemet.

 

Leverantör av informationssystemet är det Skövdebaserade Cleantech-företaget Noticia, som utvecklar nivåmätning i containrar och komprimatorer. VD Jan Eric Fasth, berättar att de upplever ett tydligt stigande intresse för miljöteknik som kan minska miljöpåverkan från vår dagliga verksamhet. Deras nivåmätare och informationssystem används bl.a. på återvinningsstationer, köpcentra och industrier.

 

      2008_0317kil0074-1

 

Lars Brandin och Ulf Traneving framför cleantech-systemets centralenhet.

 


 

2007-06-05

 

Skövdecenterns Miljöpris till Noticia AB

 

På Världsmiljödagen den 5 juni delade Centerpartiet i Skövde ut sitt miljöpris för år 2007. Priset gick till Noticia AB för dess nivåmätare för att mäta i insamlingsbehållare på bl.a. återvinningsstationer.

 

Centerpartiet framhåller att miljöteknik är en spännande tillväxtbransch och att Skövdeföretaget är ett gott exempel på detta med framtagningen av nivåmätare för återvinningsstationer.

 

”Nivåmätarenas tekniklösning ger tömningsentreprenörerna information när det är bäst, både ekonomiskt och miljömässigt , att tömma behållarna. Dessutom bidrar man både till mindre utsläpp av växthusgaser och renare återvinningstationer”, heter det bl.a. i motiveringen.

 

Miljöpriset mottogs av de båda grundarna till företaget, Jan Eric Fasth, VD och Jörgen Melbe, teknisk chef. Priset bestod av diplom och en ekonomisk uppmuntran. På Noticia är man glad över att uppmärksammas som ett Clean Tech-företag, som den internationella branschbenämningen är.

 

                                                                

img_0966

 

Jörgen Melbe och Jan Eric Fasth flankerade av representanter för Centerpartiet i Skövde.

 

 


                     

2007-05-22

(Pressreleasen i pdf-format samt bild i jpeg- resp. eps-format)

 

Noticias nivåmätare minskar växthuseffekten

- Returkartong har lagt ny stororder

 

Cleantech-företaget Noticia AB börjar få luft under vingarna. Returkartong AB har lagt en ny stororder på nivåmätare för behållare på återvinningsstationer.

- Nivåmätarna bidrar till mindre växthusgaser och renare återvinningsstationer, säger Anders Asp, vd Returkartong AB.

 

Med nivåmätaren drar Returkartong nytta av den nya, framväxande branschen ”miljöteknik” eller Cleantech, som den kallas internationellt.

Nivåmätarnas tekniklösning ger tömningsentreprenörer information om när det är bäst, både ekonomiskt och miljömässigt, att tömma behållarna.

- Glädjande nog sammanfaller bästa ekonomi med minsta utsläpp av växthusgaser eftersom det är bäst att tömma fulla istället för halvfulla behållare, säger Anders Asp VD på Returkartong AB.

Två andra viktiga aspekter berör alla de som kommer till återvinningsstationen med sina pappersförpackningar. Dels möts de av en ren station, dels finns det plats i behållarna.

- Den nya tekniken med nivåmätare hjälper entreprenören att hinna tömma innan det blir överfullt, konstaterar Anders Asp.

Genom att använda den nya miljötekniken bidrar Returkartong aktivt till minskade växthusgaser och renare återvinningsstationer.

För Noticia, som utvecklat nivåmätaren, är ordern av strategisk betydelse.

- Genom Returkartong får nivåmätaren stor spridning. Dessutom används den dagligen av många entreprenörer över hela landet. Ordern gör det också möjligt för oss att rekrytera ytterligare en medarbetare, säger Jan Eric Fasth, vd Noticia AB.

Leverans av de nya nivåmätarna kommer att ske successivt under sommaren. Alla som besöker återvinningsstationen känner igen den på att behållaren fått en ”hatt”.  

 

 

Mer information

Om du vill ha mer information är du välkommen att ta kontakt med Jan Eric Fasth, vd Noticia AB på telefon 0500-44 89 65.

Med vänliga hälsningar

 

Jan Eric Fasth

VD, Noticia AB

 

 

Fakta:

Noticia AB är ett av tillväxtföretagen i teknikparken Gothia Science Park vid Högskolan i Skövde. Cleantech-företaget arbetar också för minskade transporter i den egna verksamheten genom att lägga tillverkningen av nivåmätarna lokalt, hos RS Elektroniktjänst i Hjo.

 

Bild: Behållarna har fått "hatt"

 

2007_0503gbg-mätare0041-1

 

 

 


 

2006-11-08

 

Den första kameran med integritetsskydd
- städkamera testas på återvinningsstation i Skövde.

Ny kamerateknik från Skövdeföretaget Noticia AB skall hjälpa till att skapa renare och trevliga återvinningsstationer. Det är en kamera som fotograferar skräp på återvinningsstationen och sänder bilderna till städentreprenören, som sedan snabbt kan rycka ut och städa. Det unika med kameran är att den fotograferar skräpet men inte de personer som besöker återvinningsstationen.

 

Vid ett antal av landets återvinningsstationerna förekommer olaglig nedskräpning. Privatpersoner dumpar grovsopor, hushållssopor och annat som inte hör hemma på en återvinningsstation. Detta leder till en otrevlig miljö för de personer som vill bidra till en bättre miljön genom att källsortera sin förpackningar och tidningar.

 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen installerar nu ett nytt hjälpmedel för att snabbare och effektivare kunna få information om det börjar bli skräpigt vid återvinningsstationen. Det är en fast kamera som fotograferar återvinningsstationen och sänder bilder till städentreprenören, som då kan rycka ut och städa så fort ett behov har uppstått. Det unika med kameran är att den fotograferar skräpet men inte de personer som besöker återvinningsstationen. Individernas integritetsskydd förblir intakt.

 

Bilderna från kameran skickas via GSM-modem till en databas. Städentreprenören hämtar bilderna på en hemsida och kan bedöma om städinsats behövs.

 

Den första städkameran installeras i Skövde och är en testanläggning. Att det blev just Skövde beror på att det är Skövdeföretaget Noticia AB, som utvecklat kameran.

- Vårt mål är rena snygga återvinningsstationer, säger företagets VD Jan Eric Fasth. Att ta fram den nya städkameran är en naturlig utveckling för oss. Vi har redan tidigare levererar en nivåmätare som mäter fyllnadsgraden i behållarna och informerar insamlingsentreprenörerna så de kan tömma innan behållarna är överfulla. När både städkamera och nivåmätare har installerats, får entreprenörerna full information om både när det är dags för tömning och när det fi nns behov av städning.

 

- Vi hoppas att städkameran ska kunna bidra till att ytterligare förbättra situationen vid våra återvinningsstationer, säger John Strand, vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi tror att städkameran kan innebära att städning bara sker när det behövs, d v s entreprenören ska inte behöva åka och städa i onödan, utan istället kunna koncentrera sig på de platser där det förligger behov. Städningen blir helt enkelt behovsanpassad.

 

För ytterligare informaton och bildmaterial:

Jan Eric Fasth, VD, Noticia AB,
Tel 0500-448965

Mobil 0708-249923

e-post

John Strand, VD, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
tel 08-566 144 12

mobil 070-233 07 69

e-post

 

 


 

 

2005-06-08

 

Noticia nöjda nyföretagare på Elmia Waste & Recycling

För Skövdeföretaget Noticia AB var det extra spännande med att delta på Elmia Waste & Recycling i Jönköping. Dels var det första gången företaget offentligt visade upp sig i branschen och dels var det officiell premiär för det egenutvecklade informationssystemet för containrar och komprimatorer, Noticia Recycling.

 

Företaget har funnits i snart två år och det har under tiden fram tills nu arbetat med att utveckla ett informationssystem för nivåmätning i insamlingsbehållare för återvinningsmaterial. ”Vi har haft landets återvinningsstationer för insamling av kartong, metall, plast, glas och tidningar för ögonen när vi utvecklat nivåmätarna, som mäter behållarnas fyllnadsgrad och hela tiden ger tömningsentreprenören information om aktuell nivå”, säger Jan Eric Fasth, VD för Noticia AB. Returkartong AB har testat och utvärderat systemet på sina återvinningsstationer i Stockholm under vintern. Resultat blev att Returkartong har gett Noticia en större order på nivåmätarna, som nu skall hjälpa till att hålla återvinningsstationerna i hela landet rena och snygga.

 

Nivåmätarna används också till att bevaka bassänger, tankar och dammar med miljöfarliga vätskor, t.ex. oljeblandat vatten, på återvinningscentraler. En speciell mätare används för att mäta fyllnadsgraden i komprimatorer.

En vanlig kommentar i montern var: ”det är precis detta som vi saknat” säger Anders Lundström, säljare på Noticia, ”transportplaneraren får veta fyllnadsgraden i behållarna och säljaren får veta hur effektivt man jobbar hos en kund, båda får sina svar direkt.”

 

Syftet med systemet är att entreprenören ensam skall kunna ta över hela kontrollen när containrar och komprimatorer skall tömmas. Ansvaret blir entydigt och tömningsplaneringen blir effektivare, med tömning av fyllda containrar istället för halvfulla, vilket även minskar miljöbelastningen genom mindre koldioxidutsläpp.

 

”Att vara med på en Elmia Waste & Recycling har varit ett alldeles utmärkt sätt att introducera en ny produkt. Vi har träffat många potentiella kunder och fått en omedelbar respons på behovet av vårt informationssystem, detta är oerhört värdefullt”, avslutar en nöjd Jan Eric Fasth.

 

För mer information kontakta

VD Jan Eric Fasth

0500-448965, 0708-249923.

 

 

 

 

 

 

 

  
Pressreleaser
Pressarkiv
Nyhetsarkiv
 
Noticia AB Kaplansgatan 16B 541 34 Skövde 0500-470100